کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • شنبه, ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰۳:۰۴:۵۳
  • Saturday, 2017/06/24 | 03:04:53
  • نرم افزاری که ذهنتان را می خواند!

    سرویس موبایل و تکنولوژی پایگاه خبری دانشجویان قزوین “کیوسنا” به طور حتم کار هایی همچون خواندن فکر دیگران،حس ششم و یا پیشگویی جز آن دسته از فعالیت هایی به حساب می آید که همه آن را مزیت می دانند و در جمع دوستان بسیار مورد استقبال قرار می گیرد. – معرفی نرم افزار: AKINATOR  نام […]