کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • شنبه, ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۱۴:۳۷:۰۵
  • Saturday, 2017/11/25 | 14:37:05
  • یادداشت اختصاصی / برای بیدارترین قشر جامعه به بهانه روز دانشجو

    یادداشت اختصاصی روز دانشجو پایگاه خبری دانشجویان قزوین "کیوسنا" برای هر ده نفر یک نفر دانشجو!این آمار دانشجویان استان قزوین است،استانی که هم اکنون قطب علمی کشور است و طبیعتا روز دانشجو فرصت مناسبی است برای پرداختن به دغدغه ها اولویت ها و خواسته های قشر دانشجو. از طرفی اهمیت بیداری و حضور همیشگی دانشجویان […]