کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • شنبه, ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰۸:۰۴:۴۵
  • Saturday, 2016/12/03 | 08:04:45
  • تست سلامت روحی و روانی

    سرویس مطالب خواندنی پایگاه خبری دانشجویان قزوین "کیوسنا" به ده سوال زیر پاسخ دهید تا دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید  سپس امتیازات خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را مشاهده نمایید …    سوالات تست  ۱) هنگامی که غمگین و ناراحت هستید آیا می توانید علت ناراحتی خود […]