کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • شنبه, ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰۶:۱۸:۳۳
  • Saturday, 2017/06/24 | 06:18:33
  • آهنگ ماندگار اردوی جنوب

    اختصاصی سرویس سمعی بصری پایگاه خبری دانشجویان قزوین “کیوسنا” گاهی اوقات برخی آهنگ ها و برخی موسیقی ها جدای از صدا دنیایی از مفهوم را برای انسان تداعی میکنند؛ صداهایی که دنیا دنیا خاطره همراهشان نشسته است و هر بار که آن را گوش کنی این خاطرات برایت مرور می شود؛ اردوی راهیان نور یکی […]