کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • دوشنبه, ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۰:۴۸:۲۹
  • Monday, 2017/12/11 | 20:48:29
  • آنتراک روز دانشجو

    دانشجو باید آگاه باشد که در این مرحله مانند پیله‌ای است که می‌خواهد پروانه شود، اگر کسی به او در کنار زدن پیله کمک کند هیچ‌گاه فرصت پرواز کردن را به دست نخواهد آورد امّا با کمی پشتکار می‌تواند عمری در آسمان آبی مردمانش بالاتر از ابرها به پرواز درآید و در تاریخ ثبت شود. […]