کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • پنج شنبه, ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰۰:۱۴:۵۹
  • Thursday, 2017/12/14 | 00:14:59
  • آمار توقیف نشریه دانشجویی در دانشگاه

    مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران از واگذاری بیشتر فعالیت های فرهنگی به دانشجویان در سال جاری خبر داد. به گزارش پایگاه خبری دانشجویان قزوین “کیوسنا” جعفر گلمحمدی با اشاره به برنامه های فرهنگی دانشگاه تهران در سالی که بر اجرای برنامه های فرهنگ تاکید ویژه ای شده است، گفت: برنامه فرهنگی دانشگاه تهران شاید گسترده […]