کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • جمعه, ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰۶:۵۸:۵۳
  • Friday, 2017/04/28 | 06:58:53
  • برای اولین بار؛

    برگزاری آزمون زبان MSRT در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

    مدیر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه امام خمینی (ره) : آزمونMSRT تقریباً هر ماه یک بار در حوزه های تعیین شده به صورت همزمان (کشوری) تحت نظارت مستقیم سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد که اولین آزمون روز جمعه اول مرداد ماه سال جاری در دانشگاه در محل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می شود.