کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • چهارشنبه, ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۱۱:۴۷:۲۴
  • Wednesday, 2017/03/29 | 11:47:24
  • تست سلامت روحی و روانی

    سرویس مطالب خواندنی پایگاه خبری دانشجویان قزوین "کیوسنا" به ده سوال زیر پاسخ دهید تا دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید  سپس امتیازات خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را مشاهده نمایید …    سوالات تست  ۱) هنگامی که غمگین و ناراحت هستید آیا می توانید علت ناراحتی خود […]