کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • شنبه, ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۱۱:۲۵:۴۱
  • Saturday, 2017/11/25 | 11:25:41
  • حقوق بشری که بود؛ حقوق بشری که هست

    دموکراسی، حقوق بشر و صدها کلمه ی با رنگ و لعاب جذاب اما فارغ از واقعیت که غرب مدام از آن سخن می گویند، آن هنگام که منافع آنها را به خطر بیندازد با استفاده از برد رسانه ای بالایی که در سیطره آنان است تمامی اذهان جامعه جهانی را به سمت و سویی دیگر […]