کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا

کیوسنا
کیوسنا

qsna

qsna

qsna

qsna

qsna
qsna
  • شنبه, ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۱۴:۳۱:۰۸
  • Saturday, 2017/11/25 | 14:31:08
  • زشــت و زیبای «انقــلاب زیبــا»

    همیشه سریال های بعد از ماه رمضان سعی می کنند تا مخاطبی که عادت دارد مثلا شبکه یک را برای دیدن سریال انتخاب کند پای همان شبکه نگه دارد. کاری که انقلاب زیبا هم می خواست انجام دهد اما به نظر نمی آید چندان در مفهوم موفق شده باشد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان […]