به گزارش خبرنگار دانشگاه کیوسنا، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با استناد به مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامـه‌ریـزی علـوم پزشکی کشور ۱۴ اسفند ماه ۹۵ با مشارکت دفتر طب ایرانی و مکمـل، هیـات ممتحنـه و ارزشـیابی رشـته طب سنتی و دبیرخانه‌های تخصصی دو واحـد درس «آشنایی با مبانی طـب ایرانـی و مکمـل» را بـرای دانشجویان دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه می‌کند.  

طب ایرانی

ثبت‌نام و مدارک لازم

تکمیل فرم تقاضای درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمـل» کـه در وب سـایت ثبـت‌‍نـام در دسـترس است، بارگذاری تصویرمعرفی‌نامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، بارگذاری تصویر کپی کارت ملی، بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۴*۳، پرداخت شهریه واحـد انتخـابی جهـت دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـلامی و سـایر دانشـجویان شـهریه‌پـرداز برای ثبت نام لازم است.

تقویم آموزشی

طب ایرانی

شهریه واحد درسی 

طب ایرانی

ثبت‌نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نـام در وب سـایت دانشـگاه علـوم پزشـکی مجازی به آدرس vums.ac.ir انجام خواهد شد. مهلت ثبت‌نام فراگیران از ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا ۱۵ خرداد ماه ۹۹  ادامه دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code