مقام معظم رهبری :چرا دانشجو باید چندصد صفحه کتاب برای یک واحد درسی بخواند؟+فیلم

سرویس فیلم پایگاه خبری دانشجویان قزوین”کیوسنا”   مقام معظم رهبری :چرا دانشجو باید چندصد صفحه کتاب برای یک واحد درسی بخواند؟ ⚠️حفظ کردن گفته‌هایی که معلوم نیست همه‌اش چقدر فایده دارد! 🌹نظامی طراحی شود که جوان میل به پژوهش پیدا کند   دانلود

سرویس فیلم پایگاه خبری دانشجویان قزوین”کیوسنا”

 

مقام معظم رهبری :چرا دانشجو باید چندصد صفحه کتاب برای یک واحد درسی بخواند؟
⚠️حفظ کردن گفته‌هایی که معلوم نیست همه‌اش چقدر فایده دارد!
🌹نظامی طراحی شود که جوان میل به پژوهش پیدا کند

 

دانلود