بعضی کار فرهنگی در دانشگاه را با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفته‌اند

مقام معظم رهبری،اگر دانشگاه ها علاوه بر کارکرد علمی و تکنولوژی، بتوانند فعالیتهای فرهنگی خود را درست انجام دهند میتوانند جامعه را از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی که توسط دانشجویان انجام میشوند نجات دهند

مساله فرهنگ و توجه به کارکرد مثبت فرهنگی در دانشگاه ها،مساله ای است که اخیرا بعنوان دغدغه ای در جامعه مطرح شده است به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در این روزها دیدارها و همایشهایی با مسولین دانشگاهی در خصوص کار فرهنگی درست داشته اند.
متاسفانه وقتی صحبت از کار فرهنگی میشود اکثر مسولین در دانشگاه ها به فکر اجرای برنامه های کنسرت و اردوهای مختلط افتاده و آن را عنوان میکنند. در صورتی که بحث فرهنگی خیلی گسترده است و نظیر مسایلی چون پوشش و حجاب دانشجویان، توجه به وضعیت خوابگاه آنان، انحرافات اخلاقی و…نیز میباشد.
دانشگاه ها دارای دو کارکرد هستند :علمی و تکنولوژی -فرهنگی و اجتماعی.
اگر دانشگاه ها علاوه بر کارکرد علمی و تکنولوژی، بتوانند فعالیتهای فرهنگی خود را درست انجام دهند میتوانند جامعه را از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی که توسط دانشجویان انجام میشوند نجات دهند. متاسفانه کار فرهنگی اخیرا جای خود را به سرگرمی فرهنگی داده است و نقش کار فرهنگی خیلی کمرنگ شده است، بزرگترین آسیب فرهنگی در دانشگاه ها روزمرگی فرهنگی است که به دلیل عدم وجود برنامه ریزی توسط مسولین است، اما بزرگترین آسیبی که دانشجویان را تهدید میکند انحرافات اخلاقی است که نتیجه تهاجم فرهنگی است، مساله پوشش و حجاب که باید درمورد آن هم دانشجویان و هم مسولین دانشگاه باید به اجماع برسند یکی از نمونه های تهاجم فرهنگی غربی است و دانشگاه بعنوان مرکز علم آموزی نباید به پوشش و حجاب بی تفاوت باشد. مسولین و اساتید الگوی دانشجویان هستند و اگر عملکرد درست و مدیریت صحیح نداشته باشند به تبع دانشجویان خوبی تربیت نخواهند شد .علی رغم این مسایل دانشجو باید اجازه بیان دیدگاههای خود را داشته باشد و مسولین به شبهات پیش آمده پاسخ دهند، کرسی های آزاد اندیشی برای این قشر جهت بیان دیدگاه هایشان میتواند دانشجو را نسبت به نقش خود در جامعه ترغیب کند. دانشجو باید دارای روحیه ای آرمانگرا، ظلم ستیز و ضد اشرافی باشد که عدالت خواهی و ادب و معرفت اسلامی،رعایت شئونات اخلاقی، پوشش و حجاب، رعایت حد و حریم با جنس مخالف باید جز خصوصیات این قشر فرهیخته باشد.
بنابر فرمایشات اخیر (۲۰_آبان) رهبر معظم انقلاب،دانشجو و دانشگاه آماج بزرگترین توطئه هاست و مسولین و دانشجویان نباید با روحیه تهاجمی وارد این حوزه گردند. ایشان ضمن علاقه مندی به دانشگاه خواستار توجه صحیح تر مسولین به کارکرد فرهنگی شدند.ایشان فرمودند :اسلام انسان را شناخته است که حکم عدم اختلاط و بحث پوشش و حجاب را ضروری ساخته است. کار فرهنگی مفهوم و ماهیت دیگری جز اردوهای مختلط و کنسرت های مختلط که یک معضل فرهنگی و آسیب فرهنگی و اجتماعی است را دارد. مسولین دانشگاه باید بفهمند که چکار دارند میکنند برنامه مختلط جهت نشاط بخشی دانشجویان جز غلط ترین کارهاست. ایشان در ادامه فرمودند، اعتقاد به استقلال کشور یک کار فرهنگی است که دانشگاه میتواند انجام دهد، غربی ها از این اختلاط ضرر کردند ،جنایات جنسی و تجربه تلخ غربیها باید عبرتی برای جامعه ما باشد و اشتباهات آنان را تکرار نکنیم. کار فرهنگی درست در دانشگاه ها از نظر ایشان، تربیت افراد مومن، متخلق، جوان انقلابی، دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق سیاسی و دینی است.
این دغدغه از سوی رهبر دومین بار است که عنوان میشود و مسولین به بهانه نشاط بخشی به دانشجویان اردوهای مختلط که بستر دوستی های نامشروع و به دنبال آن آسیبهای اجتماعی خاص، بزن و برقص های مختلط در اردوهاست را مطرح میکنند
کارشناس مسایل اجتماعی، ثریا عزیزجلفا